V Å R

u t p å t u r

Når våren kjem er det alltid godt å vere ute! Å gå på tur er inkluderande for store og små og skapar vennskap.

 

"Sammen om å sette verdifulle spor i markja"