Å R S P L A N

Årsplanen 2021/2021. Årsplanen skal synleggjere korleis barnehagen skal omsetje barnehagelova i praksis, og arbeider målretta for å sikre det pedagogiske arbeidet

  • Personalet får grunnalg til å tenke og handle systematisk i det pedagoiske arbeidet
  • Det gjer kontinuitet og progresjon for det enkelte barn og barnegruppa 
  • Synleggjer barnehagen si tolking og realisering av rammeplanen
  • Gjev utgangspunkt for refleksjon og utvikling av verksemda
  • Viktig dokument for mydigheitene si oppfølging og tilsyn av barnehagen

 

HER FINN DU ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN:

 

 Årsplan 2020/2021