S K A T T K A M M E R E T

t r i v s e l

Skattkammeret er ei storbarnsavdeling med plass til 24 barn frå 3-6 år.

 Her det fokus på leik, læring og glede.

 Samlingsstunder med godt innhald.

 DINO-skulen er viktig i kvardagen og prinsippa dei eldste lærer seg vert brukt kvar dag.