K O N G E B A R N A

g l e d e

Kongebarna er ei storbarnsavdeling med plass til 24 barn frå 3-6 år.

 

På Kongebarna liker dei seg godt ute og går mykje på tur og der dei samlar med seg skattar heim.

 

Dei likar tull og tøys og det er alltid tid til ein klem.

 

DINO-skulen er viktig i kvardagen og prinsippa dei eldste lærar seg vert brukt kvar dag.