S O L S K I N N S B A R N A

o m s o r g

Solskinnsbarna er ei småbarnsavdeling med barn frå 1-3 år

 

På Solskinnsbarna er det alltid eit fang å sitte på dersom behovet for det. Dei vaksne liker å kose og klemme og tek vel i mot deg her.